Duurzame Technieken

In de opleiding Smart Technology leer je slimme toepassingen te gebruiken binnen verschillende technieken. Je krijgt een mix aangeboden van bouw-, elektro- en installatietechniek. Je volgt het programma digitaal in thema’s, katernen, projecten en keuzevakken.

Het voorprogramma Service Monteurs is speciaal voor het Aventus samengesteld. Leerlingen die dit voorprogramma gaan volgen kunnen dit lespakket hier onder bestellen.

Thema's

Een thema is een boekje in A4 met 24 – 36 pagina’s en bestaat uit:

 • Vakkennis met behandeling van het onderwerp
 • Vaktheorie met onderwerpen die aansluiten op de vakkennis en vragen
 • Twee basis praktijkopdrachten en of practicumopdrachten
 • Toetsvragen in meerkeuze of open vragen
 • Achtergrond informatie over gerelateerde onderwerpen
 • Extra vakkennis in e-learning, te benaderen via een QR-code
 • YouTube filmpje(s) en links naar (websites naar bv. leveranciers)
 • Extra praktijk- en practicumopdrachten (indien van toepassing)

De thema’s zijn voorzien van een overzicht van de beroepshandelingen, leerdoel, voorbereidingsadvies, inhoudsopgave, trefwoorden, beoordelingsprotocol en volledig afgestemd op het kwalificatiedossier. Om extra te oefenen kunnen uw leerlingen gebruik maken van extra praktijkopdrachten voor verbreding en verdieping die gerelateerd zijn aan het thema.

Katernen

Een katern is een boekje in A4 met 28 – 44 pagina’s en bestaat uit:

 • Vaktheorie met uitleg over de natuurkundige grootheden
 • Toetsvragen wisselen de theorie af om te oefenen en voor het verwerving van het inzicht
 • Antwoorden op de vragen uit de theorie
 • Conclusies en samenvattingen
 • YouTube filmpje(s) voor een beter begrip van de toepasbaarheid
 • Practicum opdrachten (indien van toepassing)
 • Voor klassikale instructie is voor de meeste onderwerpen een PowerPoint beschikbaar (bewerkbaar)
 • Extra opgaven en oefeningen voor een betere integratie van de theorie

De katernen zijn voorzien van leerdoel, voorbereidingsadvies, inhoudsopgave en trefwoorden en volledig afgestemd op het kwalificatiedossier. De theorie bestaat afhankelijk van de opleiding uit 7 of 8 katernen die deel uit maken van de kern van de voor de beroepssituatie benodigde kennis en vaardigheden.

Projecten

Een project is een boekje in A4 met 16 – 24 pagina’s en bestaat uit:

 • Vakkennis met de uitleg over apparaten, systemen en installaties
 • Een verdieping voor elektrotechnische en werktuigkundige installaties
 • Een realistische en praktische opdracht voor het aanleren van complexe vaardigheden
 • Extra vakkennis in e-learning, te benaderen via een QR-code
 • YouTube filmpje(s) en links naar websites
 • Achtergrondkennis voor een beter begrip van de praktische toepassing
 • Extra opdrachten om extra te kunnen oefenen op onderdelen

Werken aan projecten die zijn afgestemd op de dagelijkse praktijk maken leren uitdagend. De projecten zijn voorzien van leerdoel, voorbereidingsadvies, inhoudsopgave, trefwoorden en zorgen voor een betere integratie van kennis en vaardigheden.

Keuzevakken

Een keuzevak is een boekje in A4 met 40 – 60 pagina’s en bestaat uit:

 • Vakkennis met de uitleg over materialen, apparatuur, systemen en gereedschappen
 • Uitleg en toepasbaarheid van moderne technieken
 • Eén of meerdere praktische opdrachten
 • Toetsvragen en een uitwerkingsopdracht
 • Achtergrondinformatie over gerelateerde onderwerpen
 • YouTube filmpje(s) en links
 • Practicum opdrachten (indien van toepassing)

Voor meer informatie en uitleg over onze leermiddelen kunt u contact met ons opnemen via sarah@techniekplaza.nl.