Werktuigkundige Installaties

Herziene kwalificatiedossier

We hebben het bestaande lesprogramma nu volledig aangepast op het herziene kwalificatiedossier. Zo zijn de thema’s 200.170 Ventilatiesystemen, 200.180 Duurzame energie W, 200.190 Luchtbehandelingstoestellen, 200.200 Tekening lezen Algemeen en 200.210 E voor de Werktuigkundige I aan het curriculum toegevoegd. Aan enkele van deze thema’s wordt nog gewerkt maar zijn per augustus 2017 beschikbaar. Dit geldt ook voor het katern 800.250 Werktuigkundig tekening lezen wat al beschikbaar is.

Niveau 3

Al het lesmateriaal op niveau 3 (Woning) is vrijwel volledig beschikbaar. We kunnen dit per augustus 2017 al aan u leveren. Net als op niveau 2 zijn hier moderne titels en dus lesstof aan toegevoegd.

Ondersteunde leermiddelen

We willen op niveau 2 bij elk thema en katern een extra toets leveren. Vele zijn nu al beschikbaar, maar voor het eind van dit jaar geldt dit voor alle titels. De toetsen geven een goede dekking van de inhoudelijke theorie. Daarmee kan de opgedane kennis bij de leerlingen nog beter worden vastgesteld.

Voor klassikale instructie zijn op niveau 2 per thema en katern (PowerPoint) presentaties beschikbaar. Helaas nog niet voor alle titels, maar ook deze zijn voor het einde van het jaar beschikbaar. De presentaties hebben we voorzien van vragen en opdrachten, zodat er een goede interactie met de leerlingen mogelijk is. Dat zijn in totaal dus 23 presentaties en 23 toetsen! Op niveau 3 zijn de meeste toetsen al gereed.

Nieuwe digitale leeromgeving

Voor werktuigkundige installaties gaan we begin school jaar 2018 - 2019 een start maken met onze nieuwe digitale leeromgeving. Deze omgeving is zeer intuïtief en biedt ons in de nabije toekomst extra mogelijkheden om het lesmateriaal aan leerlingen te presenteren. De toetsomgeving is ook zeer modern en geeft goede feedback aan de leerling, waardoor een helder beeld ontstaat waar eventueel door de leerling nog aan gewerkt moet worden.

Leerlingen die moeite hebben met lezen, kunnen ook gebruik maken van Readspeaker binnen deze digitale leeromgeving. Al het lesmateriaal dat we hebben gemaakt is dus volledig digitaal beschikbaar. Dit geldt dus niet alleen voor de thema’s, katernen en projecten maar ook voor de praktijkopdrachten, toetsen en presentaties.

Eigen leeromgeving

Scholen die dit willen kunnen bij ons een USB-stick aanvragen met daarop alle toetsen, praktijkopdrachten en presentaties. U maakt dan bijvoorbeeld geen gebruik van onze digitale leeromgeving, maar u kunt deze leermiddelen wel in uw eigen leeromgeving plaatsen. Daar zijn wij dus flexibel in!

Mappen met lesboekjes

Behalve digitaal kunt u natuurlijk ook al de thema’s in drukwerk ontvangen. In totaal zijn dit 18 thema’s, 5 katernen en 4 projecten verdeeld over twee mappen. We hebben de mappen nu zo bedrukt dat u zelf de samenstelling per map kunt bepalen.

Mix

We leveren het lesmateriaal dus in drie verschillende vormen. In drukwerk, digitaal of in een mix van beiden. U bepaalt dus zelf hoe u uw leeromgeving inricht!

Maandelijks houden wij u met deze website op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.