VMBO-PIE

Kwaliteitsverbetering

We hebben inmiddels alle reacties en opmerkingen verwerkt. In augustus komen we met een verbeterde uitgave. Het betrof voornamelijk tekstuele aanpassingen. Daardoor is de leesbaarheid voor de leerling toegenomen. Ook hebben we in de lesboekje (thema’s) enkele afbeeldingen vervangen door betere en scherpere exemplaren.

Ondersteunde leermiddelen

We hebben bij elk thema nu een extra toets gemaakt. De toetsen hebben een goede dekking van de inhoudelijke theorie. Daarmee kan nog beter de opgedane kennis van de leerlingen worden vastgesteld. Voor klassikale instructie is er per thema een (PowerPoint) presentaties beschikbaar. We hebben deze voorzien van vragen en opdrachten, zodat er een goede interactie met de leerlingen mogelijk is. Dat zijn in totaal dus 38 presentaties en toetsen!

Digitaal

Leerlingen die moeite hebben met lezen, kunnen nu ook gebruik maken van Readspeaker binnen onze digitale leeromgeving. Al het lesmateriaal dat we hebben gemaakt is dus digitaal beschikbaar. Dit geldt dus niet alleen voor de thema’s, maar ook de praktijkopdrachten, toetsen en presentaties.

Eigen leeromgeving

Scholen die dit willen kunnen bij ons een USB-stick aanvragen met daarop alle toetsen, praktijkopdrachten en presentaties. U maakt dan bijvoorbeeld geen gebruik van onze digitale leeromgeving, maar u kunt deze leermiddelen wel in uw eigen leeromgeving plaatsen. Daar zijn wij dus flexibel in!

Mappen met lesboekjes

Behalve digitaal kunt u natuurlijk ook al de thema’s in drukwerk ontvangen. In totaal zijn dit 38 thema’s verdeeld over drie mappen. We hebben de mappen nu zo bedrukt dat u zelf de samenstelling per map kunt bepalen.

Mix

We leveren het lesmateriaal dus in drie verschillende vormen. In drukwerk, digitaal of in een mix van beiden. U bepaalt dus zelf hoe u uw leeromgeving inricht!

Keuzevakken

De keuzevakken zijn beschikbaar. Aan 450.015 Nutsvoorzieningen en 450.016 Koudetechniek wordt nog de laatste hand gelegd. Deze kunt u wel al bestellen. Wat voor de thema’s voor de profieldelen geldt als het gaat om de ondersteunende leermiddelen, komt ook beschikbaar voor de keuzevakken. Daar wordt nog wel aan gewerkt maar vanaf september zal in de komende maanden het meeste beschikbaar zijn.

Maandelijks houden wij u met deze website op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.