Onderhoud en verbouwbedrijf

Herziene kwalificatiedossier

Het lesprogramma is volledig afgestemd op het herziene kwalificatiedossier. Op niveau 3 moet nog wel wat gebeuren maar leerlingen die doorstromen van niveau 2 naar niveau 3 kunnen met hun studie gewoon verder.

Ondersteunde leermiddelen

We willen op niveau 2 bij elk thema en katern een extra toets leveren. Vele zijn nu al beschikbaar, maar voor het eind van dit jaar geldt dit voor alle titels. De toetsen geven een goede dekking van de inhoudelijke theorie. Daarmee kan de opgedane kennis bij de leerlingen nog beter worden vastgesteld.

Voor klassikale instructie zijn op niveau 2 per thema en katern (PowerPoint) presentaties beschikbaar. Helaas nog niet voor alle titels, maar deze zijn voor het einde van het jaar allemaal beschikbaar. De presentaties hebben we voorzien van vragen en opdrachten, zodat er een goede interactie met de leerlingen mogelijk is. Dat zijn in totaal dus 42 presentaties en 42 toetsen! Voor de katernen zijn ook nog enkele werkboekjes met uitgebreidere toetsen beschikbaar.

Digitaal

Leerlingen die moeite hebben met lezen, kunnen nu ook gebruik maken van Readspeaker binnen onze digitale leeromgeving. Al het lesmateriaal dat we hebben gemaakt is dus volledig digitaal beschikbaar. Dit geldt niet alleen voor de thema’s, katernen en projecten maar ook voor de praktijkopdrachten, toetsen en presentaties.

Eigen leeromgeving

Scholen die dit willen kunnen bij ons een USB-stick aanvragen met daarop alle toetsen, praktijkopdrachten en presentaties. U maakt dan bijvoorbeeld geen gebruik van onze digitale leeromgeving, maar u kunt deze leermiddelen wel in uw eigen leeromgeving plaatsen. Daar zijn wij dus flexibel in!

Mappen met lesboekjes

Behalve digitaal kunt u natuurlijk ook al de lesboekjes in drukwerk ontvangen. In totaal zijn dit 34 thema’s, 8 katernen en 3 projecten verdeeld over drie mappen. We hebben de mappen beschikbaar voor leerlingen die de opleiding regulier volgen en ook voor VEVA (groen).

 

Mix

We leveren het lesmateriaal dus in drie verschillende vormen. In drukwerk, digitaal of in een mix van beiden. U bepaalt dus zelf hoe u uw leeromgeving inricht!

Niveau 3

We zijn dus nog druk bezig met het ontwikkelen van het lesmateriaal op niveau 3 (AVOK). Deze zullen gedurende het schooljaar 2017 - 2018 beschikbaar komen. Net als op niveau 2 zijn hier moderne titels en dus lesstof aan toegevoegd.

Maandelijks houden wij u met deze website op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.