Elektrotechnische Installaties

Herziene kwalificatiedossier

We hebben het bestaande lesprogramma volledig aangepast op het herziene kwalificatiedossier. Wel zorgen we ervoor dat het lesmateriaal aan de huidige ontwikkelingen blijft voldoen.

Niveau 3

Het lesmateriaal op niveau 3 (Woning en Utiliteit) is volledig beschikbaar zijn. 

Ondersteunde leermiddelen

We leveren op niveau 2 en niveau 3 bij elk thema en katern een extra toets. Deze zijn voor alle titels beschikbaar. De toetsen geven een goede dekking van de inhoudelijke theorie. Daarmee kan de opgedane kennis bij de leerlingen nog beter worden vastgesteld.

Voor klassikale instructie zijn er per thema en katern (PowerPoint) presentaties beschikbaar. De presentaties hebben we voorzien van vragen en opdrachten, zodat er een goede interactie met de leerlingen mogelijk is. Dat zijn in totaal dus 25 presentaties en 25 toetsen! Voor de katernen zijn ook nog enkele digitale werkboekjes met uitgebreidere toetsen beschikbaar.

Werkboek

Om leerlingen extra te laten oefenen met de theorie (elektriciteitsleer) hebben we afgestemd op de katernen een werkboek gemaakt. Elk hoofdstuk begint met een samenvatting van het katern, waarna de leerling verschillende, vaak uitgebreide opgaven (148), kan maken. Van het werkboek is, zoals u van ons gewend bent, een docenten- (met de tekeningen en antwoorden) en een leerlingversie beschikbaar. Het werkboek is op papier verkrijgbaar. 

Digitaal

Leerlingen die moeite hebben met lezen, kunnen nu ook gebruik maken van Readspeaker binnen onze digitale leeromgeving. Al het lesmateriaal dat we hebben gemaakt is dus volledig digitaal beschikbaar. Dit geldt dus niet alleen voor de thema’s, katernen en projecten maar ook voor de praktijkopdrachten, toetsen en presentaties.

Eigen leeromgeving

Scholen die dit willen kunnen bij ons een USB-stick aanvragen met daarop de praktijkopdrachten en presentaties. U maakt dan bijvoorbeeld geen gebruik van onze digitale leeromgeving, maar u kunt deze leermiddelen wel in uw eigen leeromgeving plaatsen. Daar zijn wij dus flexibel in!

Mappen met lesboekjes

Behalve digitaal kunt u natuurlijk ook al de lesboekjes in drukwerk ontvangen. In totaal zijn dit 20 thema’s, 5 katernen en 4 projecten verdeeld over twee mappen. We hebben de mappen nu zo bedrukt dat u zelf de samenstelling per map kunt bepalen.

Combi

We leveren het lesmateriaal dus in drie verschillende vormen. In drukwerk, digitaal of in een mix van beiden. U bepaalt dus zelf hoe u uw leeromgeving inricht!

Regelmatig houden wij u via deze website op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.