Keuzedeel BIM

Uniek in ons assortiment is het keuzedeel BIM dat staat voor Building Information Model. Dit keuzedeel sluit aan op niveau 3 en 4.

 

Keuzedeel BIM

Uniek in ons assortiment is het keuzedeel BIM dat staat voor Building Information Model. Het lespakket is specifiek gericht op de mbo-niveau 4 opleidingen elektrotechnische systemen en installaties, mechatronische systemen, middenkader Engineering en technisch tekenen. Om de kwaliteit van het lesmateriaal te borgen, stemmen we regelmatig af met gebruikers en met het bedrijfsleven. Zo zorgen we ervoor dat het lespakket up-to-date is! 

 

Zo zijn voor volgend schooljaar (2021 / 2022) de volgende verbeteringen doorgevoerd:

 • De theorie is geactualiseerd. Er is theorie toegevoegd over ISSO terminologie, standaarden en issuemanagement;
 • De beoordelingscriteria van de projecten zijn aangepast zodat deze beter aansluiten bij keuzedeel 0684.

Het keuzedeel bestaat uit de volgende titels:

 • 630.010 Leercel 1: Wat is BIM
 • 630.020 Leercel 2: BIM als communicatiemiddel
 • 630.030 Leercel 3: Gereedschappen
 • 630.040 Leercel 4: Rollen en taken binnen het BIM-team
 • 630.050 Leercel 5: Disciplines binnen het (BIM)-bouwteam
 • 630.060 Leercel 6: Samenwerken binnen een bouwteam
 • 630.070 Leercel 7: Werken vanuit een standaard
 • 630.080 Leercel 8: BIM-standaarden
 • 630.090 Leercel 9: BIM-protocol/uitvoeringplan
 • 630.100 Leercel 10: Communicatie

Bij dit keuzedeel wordt een uitgebreide docentenhandleiding, toetsen en opdrachten meegeleverd.

Het keuzedeel is gerelateerd aan het dossier Interactief ontwerpen met BIM en biedt hierdoor een nog betere voorbereiding op het examen van Examenservice MEI (K0684).